Как влияят психологическите комплекси?

Комплексите всъщност са живите единици на несъзнаваната психика.“

Юнг

Психологическите комплекси. Същност и теория

Комплексът, както е дефиниран от Карл Юнг, е структура на психиката, обединен от една и съща емоция и всеки комплекс е организиран около едно ядро ​​на значението. Тоест, комплексът завихря опит, възприятие и въздействие около една постоянна централна тема. [1]

По какъв начин или как се вижда комплекс? Един от начините е да се наблюдават стереотипните модели на поведение. Разбира се, човечеството е направило наблюдения на моделите на поведение в продължение на безброй поколения и можем да отдадем заслуга на Юнг за неговата методология по този въпрос, която е била широкообхватна. Той анализирал разсъжденията на човека върху моделите на поведение в други епохи и от други култури.

Предшествениците, които формулираха идеи за това, което по-късно Юнг ще нарече комплекс, включват Жан-Мартин Шарко, Пиер Жанет и Йозеф Бройер, които са работили в тясно сътрудничество с Фройд. Всеки е направил проницателни наблюдения.

Пиер Жанет формулира наблюденията си върху истерични пациенти, по отношение на фиксирани идеи. Тези фиксирани идеи тях са мисли или умствени образи, които приемат преувеличени размери, имат висок емоционален заряд и се изолират от обичайната личност или личното съзнание. Една фиксирана идея улеснява механизма, известен по времето на Жанет, като „разделяне на съзнанието“ или дисоциация.[2]

Юнг се съгласява с основния аргумент на Пиер Жанет, че когато човек изпитва силни и завладяващи емоции, способността му да предприема подходящи действия, паметта за това травмиращо преживяване се отделя и има разединяване. Възгледите на Жанет за дисоциацията са, че тя по своята същност е патологична. Юнг, за разлика от Жанет, възприема дисоциативността на психиката като фундаментално нормално и универсално явление. Той е наясно с потенциално пагубните психологически последици от екстремната дисоциация, но разглежда дисоциацията като обичайна за функционирането на психиката. Той пише:

„Нека се обърнем първо към въпроса за склонността на психиката да се разделя. Въпреки че тази особеност се наблюдава най-ясно в психопатологията, по същество това е нормално явление … Не е необходимо да става въпрос за биполярно разстройство или шизофренични изменения на личността, а просто за така наречените „комплекси“, които изцяло попадат в обхвата на нормалното.“

Това, което тези известни наблюдатели отбелязват, е, че травмиращо събитие може да завладее егото и да доведе до разединяване на психиката. И тогава, онова, което се формира от травмата – това, което Жанет нарича фиксираната идея, а Юнг комплекс – може по-късно също да обхване егото и да доведе до разединяване на психиката. За Юнг комплексът принадлежи към основната структура на психиката и всяко емоционално заредено събитие образува комплекс. И точно както при дисоциацията на психиката, сложна дейност може да се наблюдава в континуум, простиращ се от нормални до сериозно ненормални състояния.

Идентифицирането с комплекс, особено анима / анимус и сянката, е чест източник на невроза. Целта на анализа в такива случаи не е да се премахнат комплексите – сякаш това е възможно – а да сведе до минимум отрицателните им ефекти, като се разбере  ролята, която играят в модели на поведение и емоционални реакции. Според юнгианската психология архетипният Аз е формиращият принцип в развитието на индивида. Отначало детето не осъзнава своя его комплекс. „Аз-ът“ ръководи его-комплекса, когато той става все по-съзнателен. Его-комплексът включва и личната история на развитието на съзнанието и самосъзнанието на индивида. Той  е във връзка с останалите комплекси. Естеството на тази връзка може да бъде определящо за психичното здраве. Например, комплекс може да надвие егото, което кара егото да се фрагментира (както е при психоза) или егото може да се идентифицира с комплекса. Неврозата съдържа комплекс, различаван от другите комплекси чрез натрупаната енергия и който по този начин оказва силно влияние върху его-комплекса.

Видове комплекси, които влияят на социалното поведение

Свръхкомпенсация и малоценност

Адлер смята, че основният психологически елемент на неврозата е чувството за малоценност и че хората, страдащи от симптомите на това явление, прекарват живота си, опитвайки се да превъзмогнат чувството, без никога да са в контакт с реалността.

Понякога обаче процесът на компенсация се обърква. Един от начините, по който това се случва, е, че чувството за малоценност става твърде интензивно и детето започва да се чувства така, сякаш няма контрол над заобикалящата го среда.

Това завършва със състояние на свръхкомпенсация, когато фокусът на детето към постигане на целта му е преувеличен и става патологичен. Например в древногръцката фигура Демостен, който ужасно заеква, но в крайна сметка се превръща в „най-великия оратор в Гърция“.  Тук Демостен започна с непълноценност, поради заекването си и свръх-компенсация, като не просто преодолява заекването си, но се захваща с професия, която обикновено би била невъзможна за заекващия.

Има два компонента на тези чувства за малоценност: първичен и вторичен. Първичната малоценност е „първоначалното и нормално чувство“ за малоценност, поддържано от бебе. Това чувство е продуктивно, тъй като осигурява мотивация за детето да се развива.

Вторичната малоценност, от друга страна, е чувството за малоценност при възрастните, когато детето развива преувеличено чувство за малоценност. Тези чувства у възрастния са това, което е вредно и съставляват комплекса за малоценност.

Комплекс на Каин

Съперничеството между братя и сестри обикновено започва веднага след или преди пристигането на второто дете. По-голямото дете може да стане агресивно, или да регресира (да се държи по-скоро като бебе). Този процес, известен като „детрониране“, се случва, когато по-голямото дете чувства, че сега трябва да сподели любовта си с някой друг.  Първоначално не става дума за омраза, а за чувство на неудовлетвореност и скръб поради загубата на позиция като единствен обект на любов и внимание на родителя .

Личността и психологическото развитие на по-голямото дете са важни фактори за това как реагират на ново бебе. Децата с най-близки връзки с майките проявяват най-много гняв след раждането на бебето, докато тези с близки отношения с баща си изглежда се приспособяват по-добре. Етапът на развитие на детето може да повлияе на това колко добре може да споделя вниманието на родителите си. Често двегодишните имат проблеми с адаптацията към ново бебе, защото все още имат голяма нужда от време и близост от родителите си.

Зигмунд Фройд , разглежда отношенията между братя и сестри като продължение на комплекса на Едип , където братята се състезават за вниманието на майка си, а сестрите за баща им.  Алфред Адлер вижда братята и сестрите като „стремящи се към значимост“ в семейството и смята, че редът на раждане е важен аспект от развитието на личността . Дейвид Леви въведе термина „съперничество между братя и сестри“ през 1941 г., твърдейки, че за по-възрастния брат или сестра „агресивният отговор на новороденото е толкова типичен, че е безопасно да се каже, че това е обща черта на семейния живот“.

Таблица 1: Социална адаптация и място спрямо позицията на раждане в семейството

ПОЗИЦИЯСЕМЕЙНА СИТУАЦИЯХАРАКТЕРИСТИКИ НА ДЕТЕТО
САМОМоже да стане съперник на единия родител. Може да бъде прекалено защитено.Харесва да бъде в центъра на вниманието на възрастните. Често изпитва затруднения в общуването  с връстници.
НАЙ-ГОЛЯМОТОТрябва да се научи да споделя. Очакванията на родителите обикновено са много високи. Често се дава отговорност и се очаква да даде пример.Може да стане авторитарен или строг. Чувства, че властта е неговото право. Може да стане полезно, ако бъде насърчено.
ВТОРОВинаги има някой напред.По-конкурентен е, иска да изпревари по-голямото дете. Може да стане бунтар или да се опита да надмине всички.
СРЕДНОМоже да се почувства изцеден от позиция на привилегия и значимост.Може да има проблеми с намирането на място или да стане борец за несправедливостта.
НАЙ-МЛАДИЯТИма много майки и бащи. По-големите деца се опитват да го възпитат.Иска да бъде по-голям от останалите. Може да има огромни планове, които никога не се получават. Може да остане „бебе“.
БЛИЗНАЦИРодителите могат да видят единия като по-възрастен.Може да има проблеми с идентичността.
“ ДЕТЕ ПРИЗРАК“Дете, родено след смъртта на първото дете се чувства не на място.  Майката може да стане прекалено защитна.Детето може да използва прекалената загриженост на майката за своето благосъстояние, или може да се бунтува и да протестира срещу чувството, че е сравнено с идеализираното дете.
ОСИНОВЕНО ДЕТЕРодителите може да са толкова благодарни да имат дете, че да го разглезят. Те могат да се опитат да компенсират загубата на биологичните му родители.Детето може да стане много разглезено и взискателно. В крайна сметка той може да се възмути или да идеализира биологичните родители.
САМО МОМЧЕ СРЕД МОМИЧЕТАОбикновено с жени през цялото време, ако баща отсъства.Може да се опита да докаже, че е мъжът в семейството, или да стане женствен.
САМО МОМИЧЕ СРЕД МОМЧЕТАПо-възрастните братя могат да я защитават.Може да се превърне в много женствена или мъжкарана. Може да се опита да угоди на бащата.
ВСИЧКИ МОМЧЕТААко майка искаше момиче, може го облича като момиче.Детето може да се възползва от възложената роля или да я отхвърли. .
ВСИЧКИ МОМИЧЕТАМоже да се облича като момче.Детето може да се възползва от възложената роля или да я отхвърли.

Комплекс за превъзходство

Комплексът за превъзходство възниква, когато човек има нужда да докаже, че е по-превъзхождащ, отколкото е в действителност. Адлер  дава пример за дете с комплекс за превъзходство, което е „дързост, арогантност и надутост“.

Когато това дете се лекува чрез психотерапия, се разкрива, че детето се държи по този нетърпелив начин, защото се чувства непълноценно.

Адлер твърди, че комплексите за превъзходство се раждат от комплексите за малоценност; те са „един от начините, по които човек с комплекс за малоценност може да използва метод за бягство от своите трудности“ .

Комплекс за отхвърленост

В теорията за обектните отношения, издънка на фройдисткия анализ, „обект“ в съзнанието е или човек, част от човека, или нещо, което по някакъв начин символизира едното или другото. Обектното постоянство е концепцията, че дори когато не сме във физическото присъствие на този човек, опитът ни с тях не се променя коренно. Това е свързано с идеята за „постоянство на обекта“, изследвана за пръв път от психолога за развитие Жан Пиаже. Кърмачетата научават, че обектите продължават да съществуват дори когато не са преживяни пряко. Постоянството на обекта обикновено се развива преди навършване на 3-годишна възраст. Когато децата растат и узряват, периодите на раздяла се удължават и често са инициирани от детето, когато, да речем, ходи на училище или прекарва уикенда в дома на приятел. Дете с добра постоянност на обекта разбира, че важните взаимоотношения не се увреждат с разделяне на времето.

Нарцисизмът и комплексът герои и жертви

Нарцисистите често скачат от от герой до жертва. Като герой, нарцисистът се опитва да доминира в ситуацията. Спасяването подхранва егото му и осигурява контрол. Като жертва, нарцисистът избягва отчетността, като разчита на минали трудности, за да оправдае настоящите неправомерни действия. И двете стойности са нефункционални и нараняват другите. За да бъде герой, нарцисистът трябва да създаде „лош човек“ и като жертва той си дава позволение да малтретира другите, без последствия. Необходимостта на нарцисиста да бъде герой. води до склонността към несправедливо възлагане на вина и нападане на невинен човек. Често нарцисистът използва манипулативни техники, за да убеди другите да се съгласят с него. На нарцисистите често им липсва съпричастност.

Комплекс на Електра

 Според Фройд всички хора преминават през многобройни етапи на психо-сексуално развитие като деца. Най-важният етап е „фалическият етап“ на възраст между 3 и 6 години. В психо-сексуалното развитие на едно момиче, според Фройд, тя първо се привързва към майка си, докато осъзнае, че няма пенис. Това я кара да се възмущава от майка си, че тя е „кастрирала“ – ситуация, която той нарича „завист на пениса“. Поради това тя развива привързаност към баща си. По-късно момичето се идентифицира по-силно с майка си и подражава на поведението й от страх да не загуби любовта и. Фройд нарича това „женско отношение на Едип“. Той вярва, че това е решаващ етап в развитието на младо момиче, тъй като той я кара да приеме половите роли и да разбере собствената си сексуалност.

Едипов комплекс

В  психоаналитичната теория Едиповият комплекс се отнася до желанието на детето за сексуална връзка с родителите от противоположния пол, особено еротичното внимание на момчето към майка му. Това желание се пази от съзнателна репресия, но Фройд вярва, че то все още оказва влияние върху поведението на детето и играе роля в развитието. Също и че този комплекс е ключов във фалическия етап на психо-сексуалното развитие. Успешното завършване на този етап включва идентифициране с еднополов родител, което в крайна сметка ще доведе до развитие на зряла сексуална идентичност.

Често развиваме нагласи и вярвания, които подкрепят и засилват тези комплекси, като например, че хората, които са ядосани, са лоши, неприемливи или „общи“. Ако искаме знаем нашите комплекси и какво се крие в нашата сянка, казва Юнг, трябва да обърнем особено внимание вниманието към хората, които най-много не одобряваме, тъй като те неизменно ще бъдат пример за аспекти на себе си, които не можем да притежаваме.

Използвана литература

Adler, A. (2013). The Practice And Theory Of Individual Psychology.

Ellenberger, H. (1970). The Discovery of the Unconscious, The History and Evolution of Dynamic Psychiatry. New York: Basic Books.

Narramore, C. M. (1966 ). Encyclopedia of Psychological Problems. nARRAMORE.

Юнг, К. Г. (2012). Спомени, сънища, размисли. София: Леге-Артис.


[1]  (Юнг, 2012)

[2]  (Ellenberger, 1970)