Семейни констелации и тяхното влияние върху здравето: Как психологическият подход може да помогне при болестите

В последните години интересът към метода на семейните констелации значително нараства, като все повече хора [...]

Лечебно родословно дърво

Семейните констелации са дело на немския психолог Берт Хелингер. През 50-те години на миналия век [...]

Карта на живота ни

Как да си напрвим карта на живота ни? Използвайте следните направления за да напишете какво [...]

Как влияят психологическите комплекси?

“Комплексите всъщност са живите единици на несъзнаваната психика.“ Юнг Психологическите комплекси. Същност и теория Комплексът, [...]

Агресия и учебна среда – същност, проявления и подходи за справяне

Увод През последните десетилетия интересът към насилието в училищата се увеличава значително в България и [...]

Възрастовите кризи – кога, как и защо?

Увод Кризите на възрастта са част от психологическото израстване на всяка личност. И като така [...]