Семейни констелации

Какво са семейни констелации?

Семейни констелации са терапевтичен метод. Осъзнаваме скритите семейни динамики, преживяваме ги и се освобождаваме да продължим напред с лекота и подкрепа от предците.

Д-р Ирена Вачева

Семейните констелации са терапевтичен инструмент, систематизиран от немски свещеник и психотерапевт – Берт Хелингер, мисионер в Южна Африка. Човекът до голяма степен е бил вдъхновен от психо генеалогията, както и от начина, по който африканското племе ЗУЛУ са много привързани към поклонението на предците, разрешават своите проблеми и конфликти.

Той разглежда семействата, училищата, държавите и бизнесите като отделни системи със собствени правила.

Методът му се основава на психо генеалогичен закон, който знае, че всички ние сме повече или по-малко обусловени от нашата фамилна история. Целта на семейните констелации е до голяма степен да възстановят реда, да поставят всеки на своето място с отговорностите и травмите, които носят.  С други думи, да върнем символично на онези, на които принадлежат куфарите, които носим за тях, от несъзнавана лоялност и следване на тяхната съдба.

Семейните констелации се базират на 3 основни принципа

Принцип 1 – Принадлежност

 

Ако си роден в едно семейство или си се оженил в едно семейство ти принадлежи завинаги в него. Ти ставаш един от тях.

Принцип 2 – Редът

Всяка система, включително и семейната, има правило: който се е родил (включил) първи е по-голям. Всеки си има своето място дори и да е починал. Важно е всеки да си стои на мястото.

Принцип 3 – Баланс

Третият принцип е за балансът колкото даваш толкова И получаваш. Така връзките стават устойчиви и се развиват градивно.

Как работи методът „семейни констелации“?

Първата стъпка към освобождението е осъзнаването, идеята на семейните констелации е да се проектира семеен или системен проблем в триизмерно пространство (което ще се нарича “полето” и което ще бъде ограничено в кабинета на терапевт или някакъв друг подходящо място, дори и в природата), използвайки физическо представяне на различните му компоненти, за да се наблюдава как системата е конфигурирана, как се развива, какви са взаимодействията и дори тънкостите между нейните членове, къде са блокажите и къде любовта не може да протече.

Семейните констелации дават възможност да се откроят видовете на несъзнателно функциониране, които много често са трансгенерационни и внасят, повтарящо се, в живота на човек на конфликтите (разкъсани семейства, неспособност да формират стабилна двойка, за да намерят своето място в общество …) или неудобни или дори драматични ситуации, които понякога могат да изглеждат като ругатни: серийни фалити, самоубийства, злоупотреби, болести, различни зависимости (алкохол, наркотици, булимия, …).

„Травмата, преживяна от предците, може да има отражение върху бъдещите поколения“

Силви Браун

И се оказва че никаква терапия не може да помогне докато не се осветлят тези наследствени травми. За да има придвижване,  клиентът трябва да види чия семейна история повтаря подсъзнателно Той може да се освободи и да живее пълноценно собствения си живот.

Как работят семейните констелации?

Заявява се  конкретен проблем – това може да е личен безизходица, професионален задънен край, болест, паник атака, емоция, която е трудна за управление.

После се анализира семейната история на клиента, разглежда се неговото рождено семейство, както и актуалното му.

Можете да посетите група за семейни констелации или да си запишете индивидуална среща (може и онлайн)

Въпросник за сесия по семейни констелации

Тук се работи само с факти. Какво наистина се е случила на вашите предци.

Уточняване на термините „актуално семейство“ и „родителско семейство“

От кого е съставено актуалното семейство?

Съпруг/а, живите и починалите деца, децата починали при раждане и в резултат на аборт или помятане и напусналите семейството деца, децата родени в предишни бракове или от други партньори. Необходимо е да се уточни, дали някой от съпрузите в настоящото семейство е имал сериозна връзка или брак преди сватбата и каква е била причината за раздялата, без да се навлиза в детайли. Необходимо е да се знае, дали е имало значими или трагични събития, свързани с това семейство.

От кого е съставено родителското семейство?

Родителите, живите и починалите братя и сестри, такива (ако има), които са починали при раждане, в резултат на аборт или такива, които са напуснали семейството, чичовците и лелите.

По отношение на родителското семейство е резонно да се зададат същите въпроси, касаещи и актуалното семейство.

От кого е съставена фамилната система?

Бащата, майката, братята и сестрите, бабите и дядовците, лелите и чичовците, но не и братовчедите. Необходимо е да се знае дали в системата има членове, които са изключени или за които не се говори. Също така е важно да се знае, дали е имало хора, извън фамилната система, които са имали силни връзки с дадени членове на фамилната система, независимо дали тези връзки са били позитивни (човек, който е помогнал на семейството) или негативни (човек, който е бил ограбен или от който са се възползвали), тъй като дори такива хора да не са имали кръвна връзка, те принадлежат на семейната система.

Каква информация е необходима за съставяне на генограма?

Често може да нямате достъп до всички необходими данни за съставянето на генограмата и може да е необходимо се потърси тази информация от други членове на фамилната система, които са още живи.

• Всичките сестри и братя

• Доведени и заварени братя и сестри и осиновени деца

• Собствените деца

• Бащата и майката, включително приемните баща и майка

• Лелите и чичовците, но без братовчедите

• Бабите и дядовците и по майчина и по бащина линия

• Всички рождени дати и датите на смъртта

• Датите на разводите и разделите

• Професиите и социалното положение

• Исторически събития (войни, изселничество, заточения, политически ситуации…)

• Пребиваване в затвор или психиатрична клиника на някой от членовете

• Предишни партньори на родителите

• Предишни партньори на бабите и дядовците

• Били ли са принудени родителите да сключат брак само заради бременност

• Били ли са принудени бабите и дядовците да сключат брак само заради бременност

• Мъртвородени деца и аборти

• Болести, включително наследствени

• Тежки нещастни случаи

• Убийства, суицидни случаи и насилствена смърт

• Всички членове на системата, които са починали млади или са били изоставени и3си дадени за отглеждане на други хора

• Всички форми на трудни житейски ситуации

– инвалидност

– депресия

– зависимости към психоактивни вещества и т.н.

• теми табу и семейни тайни

• Сексуални злоупотреби

• Религиозна и етническа принадлежност

• Провали и успехи във финансов план

• Случаи на низвергване и изключване на членове от системата (черните овци)

• „Светците“ във фамилната система

• Случаи на загадъчна смърт или смърт за която не се говори

Семейните констелации

Семейните констелации се основават на спазването на основните космически закони. Неуважението към тези закони има сложни последици; чрез енергийна работа в областта на семейния ред можем да допринесем за възстановяване на природния ред.

Две основни динамики се грижат за семейната система: семейната съвест и баланса между даване и получаване.

Има съвест, която чувстваме и тази съвест поддържа реда в семейната система; тя преди всичко представлява привързаност към групата. На ниво несъзнавано съвестта свързва различни системи, които включват членовете на групата, правилата на групата и нуждите на групата.

 Законите са следните:

1. Необходимостта / правото да се уважава / признае това, което е. Това, което трябва да бъде позволено да бъде.

2. Необходимостта / правото да принадлежат (изключени, забравени, лоши, грешни, …)

3. Необходимостта / правото да се поддържа балансът на даване и получаване.

4. Нуждата / правото за поръчка. Тези, които са първи (по-възрастни), са на първо място по отношение на тези, които са дошли по-късно в семейството.


Уважаване / признаване на това, което е

Това, което трябва да бъде позволено да бъде.

Реалността никога не допуска грешки, дори когато изглежда заплашително. Всичко, което се случи, е записано в енергийното поле на нашето семейство. Когато признаем това, което е, и погледнем в него, стигаме до решението на проблема. Но често не искаме да гледаме в тази посока, защото се страхуваме, срамуваме се, не искаме да виждаме, не е наше, чудим се какво имаме с него и т.н. Връщаме се отново към него , мислейки, че ще изчезне, ако не го погледнем. Всъщност по този начин ние пропускаме възможността да решим проблема, изразходвайки от място на репресиране и отричане.

Изцелението идва само чрез приемане на истината, която се извежда на повърхността. Когато даваме пространство на това, което е, тогава никой от потомците не трябва да стои на това място (което в миналото е било отричано). Ако това не бъде направено, колкото и да отричаме да видим някого или нещо, винаги ще има някой от потомците, който със своето поведение, болест, загуба и т.н. … ще бъде принуден да търси причината за страданието си.

Например, когато някой е изключен от семейната система и той / тя има право да принадлежи към нея, системата търси компенсации и изключеният член се представя от по-младия член, който не знае какво се случва с него или чийто живот той живее.

Решението на това е, с помощта на енергийната работа в областта на семейните констелации, да се погледне към изключения член и тогава, потомъкът от това, или някакво по-нататъшно поколение няма да трябва енергично да представлява този човек, но ще да може да живее собствения си живот (а не на някой друг).