„Работата“ е уникална техника измислена от Байрон Кети, която с помощта на няколко въпроса, може да внесе яснота в живота ви.

ето какви са въпросите:

Помисли си за напрегната ситуация с някого

Например спор и докато си спомяте този момент, почуствай какво си усетил

Използвай прости изречения:

  1. В тази ситуация, кой те ядосва, кой те наранява, кой те натъжава или кой те рзочарова и защо?

Аз съм ………(емоция) от ………(име)…………….защото…………………………………………………

Пример: Аз съм ядосан на Иван, защото ме лъже.

ИСКАНЕ

  • В тази ситуация, как искаш той/тя да се променят? Какво искаш той или тя да направи?

Аз искам …..(име) да…………………

Пример: Искам Иван да види, че греши. Аз искам той да спре да ме лъже.

СЪВЕТ

  • В тази ситуация какъв съвет би дал на човека.

Той/тя трябва…………..не трябва

Пример: Иван не трябва да ме плаши с поведението си. Трябва да поеме дълбоко въздух.

НУЖДА

  • За да се чувстваш щастлив в тази ситуация от какво имаш нужда той или тя да мисли, да каже, да чувства или да направи.

Аз се нуждая …..(име) да……………………………..

Пример: Нуждая се Иван да спре да ме надприказва. Искам той найстина да ме чуе.

Оплаквания

  • Какво мислиш за него/нея в тази ситуация. Направи списък. (нормално е да има съжаление или да си осъждащ).

Името………………..е………………………..

Приемр: Иван лъчец, арогантен, шумен, нечестен и неосъзнат.

  • Какво има в тази ситуация или в този човек, което не би искаш да преживееш отново.

Никога не бих искал……….

Пример: Не бих искал пак Иван да ме лъже. Не искам пак да съм неуважен.

Сега прегледайте всеки въпрос отгоре като използвате четирите въпроса отдолу.

За да преобърнеш изречение 6, замени думите Аз никога не искам със Аз съм готов да….

И Аз очаквам да…..

4те въпроса:

Пример: Иван ме лъже.

1.Вярно ли е това? Да или не, ако не минете на 3 въпрос.

2. Абсолютно ли сте убедени, че това е истина (да или не)

3. Как реагираш, какво става като вярваш в тази мисъл?

4. Какво или кой би бил ако нямаше тази мисъл?

Преобърни изреченията:

Аз лъжа себе си

Аз лъжа Иван

Пол не ме лъже.

Иван казва истината.

Докато си предсатвяте ситуацията, разсъждавайте как всяко преобръщане е все по- истинно.