Какво са бизнес констелациите?

  • мощен инструмент за стабилност и развитие;
  • инструмент, който дава информация по бърз, ясен и лесен начин в бързопроменящите се среда и времена;
  • разглежда цялата система и ни дава достъп до интуитивната информация;
  • чрез представители за различните елементи на системата: организацията, пазара, продукта, клиентите и др. получваме много информация, с която да вземем решение;
  • повече ред и баланс в системата;
  • чрез констелациите ние не разглеждаме симптомите на повърхността, а корена на съответния казус в организацията.
 

Бизнес констелациите могат да се използват на различни нива в организацията и за различни видове въпроси. Те са системен инструмент, който ни дава възможност да погледнем по-голямата система и да стигнем до корена на проблемите в организацията. Дава ни възможност да погледнем отвъд анализите и рационалния ум защо дадено нещо не работи.

Бизнес констелации: теми, които биха могли да бъдат разгледани са:


– повтарящи се проблеми, в които хората/ екипите са зациклили;
– конфликти в организацията;
– формално и неформално лидерство;
– маркетинг въпроси;
– какви стъпки за разрешаване/развитие могат да се предприемат ;
– тийм билдинг и мн.др.

Важни въпроси са:

Кой е създателят т.е. откъде започва този бизнес?

Кога е създаден?

Какво е името на фирмата?

Откъде идва финансирането? Какъв е произхода на парите?

Каква нужда/нужди е създаден да посрещне?

Как се е развила тази нужда или желание оттогава досега?

Историята на тази фирма: Кои са важните  хора и събития за тази компания през годините? Има ли минали травмиращи събития в организацията – банкрут, уволнения, външни събития?

Какъв е предмета на дейност т.е. с какво се занимава?

Кои са клиентите?

Какви са връзките с партньори, доставчици, банки, данъчни, държава?

Къде се помещава дейността (офис, жех, фабрика)?

Каква е визията на компанията (с която е стартирала и сега)?

Кои са неформалните лидери?