Психотерапия по метода “ Вътрешна семейна система“

Този революционен метод е създаден през 1980г. от д-р Ричард С. Шуарц- психотерапевт. Това е холистичен метод за индивидуална  психотерапия. Приема се, че умът е разделен на различни под-личности, всяка със собствени нужди и качества. Методът се основава на концепцията, че всеки човек, колкото и да е психически нестабилен и объркан, разполага със едно здраво ядро, една здрава част, един стабилен Аз. Това е неговата същност. В йогата това се нарича „наблюдателя“.

 

Аз-ът е „модераторът“, с който частите говорят, който харесва или не харесва, слуша или изключва различни части

► Когато е диференциран, Аз-ът е компетентен, сигурен, самоуверен, спокоен и способен да слуша и да реагира на обратна връзка. (уплашен / ранен; трябва и избягващ)

► Аз-ът може и трябва да ръководи вътрешната система.

► Различни нива на опитност на Аза:

► Когато са напълно разграничени от всички части (само аз), хората описват чувството, че са „центрирани“.

► Когато индивидът е „в себе си“ или когато Азът е водещ, докато взаимодейства с другите (ежедневно преживяване), Азът се преживява заедно с не-екстремните аспекти на частите.

► Оправомощаващ аспект на модела е, че всеки има Аз.

Останали части (наричани още под-личности) на психиката условно се разделят на 3 групи:

Мениджъри (или още протектори)

Това са онези части, който имат функция на механизми за оцеляване. Наричат се още оцеляващи части. Това са стратегиите за успех на всеки един от нас.

Мениджърите са проактивни и се опитват да избягват взаимодействия или ситуации, които могат да активират травмите. Различните мениджъри приемат различни стратегии за контрол, перфекционизъм, взаимозависимост. Основната функция е да няма достъп до ранената част.

Имат общо управленско поведение: контролиране, перфекционизъм, висока критичност, нарцисизъм, хора, които харесват, избягват рискове, са песимисти, постоянно се стремят да постигнат повече.

Чести управленски симптоми: Емоционална откъснатост, панически атаки, соматични оплаквания, депресивни епизоди, свръхбдителност

 

Пожарникари

Тяхната роля е да разсейват Аз-ът от наранените части. Било то чрез употреба на алкохол, вещества или девиантно поведение, което обикновено кара клиента да се чувства дискомфортно.

Имате същите цели като мениджърите (за да държите изгнаниците далеч), но различни стратегии.

Мениджърите искат да изглеждате добре и да бъдете одобрени, пожарникарите се грижат само за отвличане на вниманието от болката, така че те често са в конфликт.

Реактивни са и се активират автоматично, когато се активира ранената част (отхвърляне, изолиране, повреда, травматични спомени …). Тяхната функция е да елиминират неудобните чувства, мисли, усещания и спомени, без да отчитат последствията. (Автопилот / реактивен / емоционален ум). Може да прави това по различни начини, включително употребата на наркотици или алкохол, саморазправа (рязане), преяждане, компулсивна сексуалност

Ранени части (или наричани още изгнаници)

Тук се включват детски травми.  Те носят болката и мъката, до която човек понякога се докосва.

Тези части приличат на заключени затворници, които са пазени от другите под-личности. Но те са и ключа към лечението. Те носят много силни, дори екстремни емоции. Например мнение като „Никой не ме обича“ или „ Не ставам за нищо“ обичайно идват от тук. Тези части непрестанно търсят любов и одобрение.

Всяка една част е прави нещо полезно за системата. Няма лоши части. Дори и да не личи на пръв поглед. Всички части имат връзка по между си. Някои от тях не знаят за съществуването на други. Здравата психика е тази, която е управлявана от здравия Аз, който е видял и обгрижил всички останали части. Няма сенки, демони и скрито напрежение и динамика.

Всяка част носи определени тежести или вярвания. В процес на терапията тя може да ги остави и да се трансформира. Да започне да изпълнява нова функция за клиента.

Целта на терапията не е да отстранява части, а да ги разбере, осветли и трансформира в друга роля. Това става с реорганизация на психическата система.

Терапията е сравнително бърза. Движи се заедно с темпа, позволен от частите- мениджъри. Те трябва да имат доверие на терапевта и в последствия на здравия Аз, за да дадат достъп до ранените части.

Терапията е само вербална и се наблюдават драстични подобрения след няколко сесии.

Тя се съчетава изключително добре с методът на семейните констелации, където травмите са наследствени.

Тоест има възможност симултанно да се отработи детска травма или травма на някой от семейната система на клиента.