Гещалт терапия

Гещалт терапията е психотерапевтичен подход, която е центрирана върху клиента. Помага му да осъзнае настоящето, да погледне какво найстина се случва с живота му в момента. А не да възприема дадена ситуация през филтрите на миналите преживявания. Клиентът не само разказва за минали преживявания, но и ги преживява отново, този път с лечебен ефект.

Чрез този процес, клиентът наблюдава негативните си модели на поведение, които го блокират да бъде себе си и го правят нещастен.

Кога се използва Гещалт терапията

Особено подходяща е при клиенти с депресия, тревожност, ниско самочувствие, проблеми с връзките. Подходяща е за ор, които са готови да погледнат тяхната роля в житейските си проблеми. Тази психотерапия добре се допълва с други техники като семейните констелации, НЛП, арт терапия и танци.

 

Какво да очаквате?

Гещалт терапевтът се фокусира върху настоящето и търси решението сега. Например вместо да се обсъжда защо нещо се е случило в миналото, терапевтът ще ви насочи към сегашния момент, какво се случва и как се чувствате сега от преживяното. Ще стои с вас в чувствата ви, а не само да ги разкажете.

Възможно е да ви даде ролева игра, водена медитация, конфронтация или друга техника.

Целта е накрая да можете да поемете отговорност за себе си, да приемете посдествията от своето поведение и да можете да задоволите нуждите си, уважавайки и чуждите.

Как работи Гещалт терапията?

Думата „гещалт“ означава цяло. Гещалт терапията е разработена от психотерапевта Фриц Перлс. Той вярва, че хората трябва да се разглеждат като цялост, състояща се от тяло, ум и душа. Най-здравословна за тях е през погледа нанастоящето, а не от миналото. Гещалт терапията знае, че лекуването на гняв, болка, безпокойство, негодувание и други негативни чувства, трябва да бъдат активно изразени и преживяни сега. Ако това не се случи, могат да възникнат както психологически, така и физически симптоми. Пърлс вярва, че не сме на този свят, за да оправдаем очакванията на другите, нито трябва да очакваме другите да отговарят на нашите. Изграждайки самосъзнание, Гещалт терапията помага на клиентите да разберат по-добре себе си. С това себепознание клиентите започват да разбират как е свързано тяхното емоционално и физическо Аз и развиват повече самочувствие, за да започнат да живеят по-пълноценно и по-ефективно и да се справят с проблемите сами.