Семейна констелация за дете

Може ли да се направи семейна констелация за дете? Кой може да я направи?

Семейни констелации: правила за участие

Златните правила за участие в група за семейни констелации Решили сте да се включите в [...]