Предимства и недостатъци на наложената в контекста на пандемия виртуална образователна среда

Затварянето на училища, институции и други учебни пространства е засегнало повече от 94% от световното образование. Това доведе до сериозни промени във всички аспекти на нашия живот. Политиките за социално дистанциране и ограничителни движения значително нарушиха традиционните образователни практики. Повторното отваряне на училищата след отпускане на ограниченията е друго предизвикателство. 

След затваряне на училища и университети, онлайн обучението се превърна в панацея, въпреки предизвикателствата пред преподавателите и обучаващите се. Дали обаче обществото е подготвено за такава промяна на образователната форма, дали качеството и ефективността са на лице? 

Използването на подходяща и подходяща педагогика за онлайн обучение може да зависи от опита и излагането на информационни и комуникационни технологии, както за преподавателите, така и за обучаващите се. Някои от използваните до момента онлайн платформи включват унифицирани платформи за комуникация и сътрудничество които позволяват на учителите да създават образователни курсове, програми за обучение и развитие на умения. Те включват опции за чат на работното място, видео среща и съхранение на файлове, които поддържат организираните класове и лесни за работа. Те обикновено поддържат споделяне на разнообразно съдържание като Word, PDF, Excel файл, аудио, видео и много други. Те също така позволяват проследяване на ученето и оценяването на студентите чрез използване на тестове и оценяване на подадените задачи.

Ефективно ли е обучението онлайн?

За тези, които имат достъп до правилната технология, има доказателства, че онлайн обучението може да бъде по-ефективно в редица начини. Някои изследвания показват, че средно учениците запазват 25-60% повече материал, когато учат онлайн, в сравнение с едва 8-10% в класната стая. Това се дължи най-вече на способността на учениците да учат по-бързо онлайн; Електронното обучение изисква 40-60% по-малко време за учене, отколкото в традиционната обстановка в класната стая, тъй като учениците могат да учат със свое собствено темпо, като се връщат и препрочитат, прескачат или ускоряват чрез концепции, както решат. Независимо от това, ефективността на онлайн обучението варира между възрастовите групи. Общият консенсус относно децата, особено по-малките, е, че е необходима структурирана среда , тъй като децата по-лесно се разсейват. За да получите пълната полза от онлайн обучението, трябва да се постигнат съгласувани усилия за осигуряване на тази структура и да се надхвърли репликирането на физически клас / лекция чрез видео възможности, вместо това, като се използват редица инструменти за сътрудничество и методи за ангажиране, които насърчават „включване, персонализация и разузнаване ”.  Тъй като проучванията показват, че децата широко използват сетивата си, за да учат, правенето на обучението забавно и ефективно чрез използване на технологията е от решаващо значение.

Предизвикателства в преподаването и ученето

Изобилието от платформи и онлайн образователни инструменти, потребителите – както преподаватели, така и обучаващи се – се сблъскват често с трудности и спънки. Някои от предизвикателствата, идентифицирани и подчертани от много изследователи, са обобщени, както следва:

Широко идентифицираните предизвикателства при електронното обучение са достъпност, достъпност, гъвкавост, педагогика на обучение, учене през целия живот и образователна политика. Много страни имат значителни проблеми с надеждната интернет връзка и достъпа до цифрови устройства. Докато в много развиващи се страни икономически изостаналите деца не могат да си позволят устройства за онлайн обучение, онлайн образованието крие риск от излагане на увеличено време на екрана за учащия. Следователно за учениците стана изключително важно да се занимават с офлайн дейности и самостоятелно проучвателно обучение. Липсата на родителски напътствия, особено за младите учащи, е друго предизвикателство, тъй като и двамата родители работят. Има практически проблеми около физическите работни пространства, благоприятни за различни начини на обучение.

Нивото на академично представяне на студентите вероятно ще спадне за класовете, провеждани както за изпит в края на годината, така и за вътрешен изпит поради намален час за контакт на учащите и липса на консултации с учители, когато се сблъскват с трудности при ученето / разбирането.  Оценяването на учениците се извършва онлайн, с много проби и грешки, несигурност и объркване сред учителите, учениците и родителите. Подходът, приет за провеждане на онлайн изпит, варира според удобството и експертизата на преподавателите и съвместимостта на обучаемите. В много училища и институции тепърва предстои да бъдат въведени подходящи мерки за проверка на плагиатството, главно поради големия брой ученици.  Училищното време също повишава социалните умения и осведоменост, освен че е забавно за децата. Има икономически, социални и психологически последици за живота на учениците, докато те са извън нормалния график на училището. 

Възможности за преподаване и учене

Въпреки че има огромни предизвикателства пред преподавателите, училищата, институтите и правителството по отношение на онлайн образованието от различен ъгъл, има няколко възможности, създадени от пандемията COVID-19 за неподготвените и далечните планове за внедряване на системата за електронно обучение.

Той създаде силна връзка между учителите и родителите от всякога. Домашното обучение изисква родителите да подпомагат ученето на учениците академично и икономически. Децата с увреждания се нуждаят от допълнителна и специална подкрепа по време на настоящата извънредна ситуация.

Наличната и използвана педагогика за учене лице в лице не е осъществима за онлайн обучение. Въпреки че е разработен набор от педагогики за онлайн и дистанционно обучение, учителите, които са технологично изостанали, се нуждаят от подходящо професионално развитие и обучение, за да се ориентират към своите ученици. 

Тъй като всички задания и изпити на учениците се извършват от вкъщи, за преподавателите е трудно да открият автентичността на работата и действителното обучение. Освен това много родители водят и подкрепят децата си по време на учебния процес и степента и степента на подкрепа варират значително. Класирането на студентите е друга област на обучение, тъй като не се разработват и използват ефективно подходящи критерии.

Заключение

Човечеството се развива и новите технологии, сред които виртуалното обучение, са бъдещето на нас и нашите деца. Възможността да учиш от дома си несъмнено дава много предимства. Но не за всички и не на всяка деца. Като майка на дете на 7, дете на 12 и аз като студентка виждам колко различно ни се отразява онлайн обучението. Ще трябва много изследвания и експерименти, както и задължително обучение на преподавателите, за да имаме категоричен отговор за полезността и ефективността на виртуалната среда. По мое мнение, за студенти и възрастни това е чудесен инструмент за пестене на време и повече възможности, но за учениците в училищата ги ограбва от социалната им среда, преуморява ги и не може все още да замести класическото образование. 

д-р Вачева

Използвана литература

COVID-19 Educational Disruption and Response. Paris, France: UNESCO; 2020. Available from: https://en.unesco.org/covid19/educationresponse [Accessed 2020 May 30]. (н.д.).

UNICEFF. (н.д.). Извлечено от Въздействия на пандемията COVID-19 върху предучилищното и училищното образование –гледна точка на педагогически и непедагогически персонал: https://www.unicef.org/bulgaria/media/8931/file

Камелия Йотовска, Виктория Нечева, Ася Асенова. (2020). КАЧЕСТВО НА ЕЛЕКТРОННОТО ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 (РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА УЧИТЕЛИ). Science & Technologies 14 Volume X, Number 7: EDUCATION.