Методът

Вътрешна семейна система

за терапията за двойки (ВСС)

Методът първоначално е проектиран да работи с клиенти, които са преживели сексуално насилие в детска възраст и клиенти с пристрастявания към храни.

Този метод прилага системен подход за работа както с подобията на членовете на семейството, така и със семейството като група. Тя ви позволява да комбинирате индивидуална и семейна работа в една теоретична рамка.

 

Терапията с ВСС се интегрира прекрасно с концепцията на Мъри Боуен за диференциация, идеи за кръговия характер на семейните отношения и терапии, ориентирани към решения.

Работата с вътрешните системи на двойката ви позволява бързо да получите достъп до травматичните преживявания на партньорите, които стоят в основата на така наречения цикъл на уязвимост. Цикълът на уязвимост се отнася до повтарящата се верига от взаимодействия между съпрузите, което води до усещане за задънена улица във връзката.  В рамките на метода BCC са разработени голям брой техники и упражнения, които спомагат на партньорите да променят реакциите си в повтарящ се цикъл, което им позволява да възстановят отношенията в желаната посока.

 

Терминологията на този подход лесно се усвоява от клиентите и значително обогатява разбирането им за текущите процеси в брака, приемането на себе си и партньора. Теорията на Вътрешната семейна система има удобна класификация на видовете суб-личностности (части), които възникват в резултат на изкривявания в развитието на индивида. Авторът на метода Ричард Шварц разграничава 3 категории вътрешни обекти. Това са изгнаници, мениджъри и пожарникари. Изгнаниците са части от детството на личността, които са претърпели травма и в резултат често са изключени от останалата част от системата. Те са изолирани от мениджърите и пожарникарите, които се опитват да предпазят човека от чувствата на болка, ужас, страх, срам и т.н., с които са пълни Изгнаниците. Наличието на изгнаници може да се различи от нововъзникващите състояния на нестабилност и уязвимост. 

Мениджърите са частите от личността, които управляват ежедневието на човека.Те се опитват да помогнат да контролират житейски ситуации и взаимоотношения, опитвайки се да ги предпазят от чувство на болка и отхвърляне. Мениджърите могат да направят това по различни начини: контролиране на вътрешния си живот, самокритичност, смразяване на емоции, точност, учтивост, грижа за другите, стремеж към постижения и т.н. Пожарникарите са части от личността, които се включват, стремящи се да държат Изгнаниците под контрол и да потушат силните си емоции.Те постигат това по много начини – използвайки истерии, гняв, критика, дистанция и студенина към партньора си.

Пожарникарите могат да подтикнат човек към саморазрушително и пристрастяващо поведение (алкохол, наркотици, пазаруване, преяждане, хазарт и компютърни игри и др.). Пожарникарите имат същите цели като мениджърите (да изолират изгнаниците от допълнителни наранявания), но използват различни, по-импулсивни стратегии, за да го направят. Терапевтът разглежда проблемното поведение на партньорските двойки като неефективен опит за справяне със стреса, направен с положителни намерения от мениджъри и пожарникари. Тези части се опитват да направят най-доброто, което могат, при дадените обстоятелства.

 

Същността на този метод е и предположението за съществуването на Централния Аз (Аз), който изпълнява водеща функция по отношение на други суб-личностности. Аз се приема във всяка, дори изключително тежко травмирана система. В този смисъл целта на терапията не е да коригира дефекта, а да премахне ограниченията, които пречат на Аза на клиента да упражнява пълен контрол върху собствения си живот. Този тип терапия е съвместна терапия и в хода на успешната работа клиентското Аз става като терапевт и извиква промяна.        

 

     Работейки с двойката, терапевтът с тази ориентация помага да спре реактивния процес помежду им и да взаимодейства повече от името на Себе си. Той ще подкрепи партньорите да създадат известна дистанция по отношение на техните субличност, да бъде адвокат, техен представител, да говори от тяхно име, да обсъжда нуждите, вместо да бъде погълнат от техния опит.Брачната терапия, използваща метода на вътрешните семейни системи, периодично променя фокуса на своето внимание от диалога на съпрузите помежду си към вътрешната система на всеки от тях и обратно към взаимодействието в двойка.

Използването на работа с под-личности улеснява планирането на стъпки за детриангулация на партньори в разширена семейна система може да развие много семейния ви живот и да подобри общуването с партньора ви.

 

Да обичаш някой значи да познаваш всичките му аспекти, да ги приемаш и да ги уважаваш.

д-р Ирена Вачева